َطراحی سایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
طراحی سایت دهیاری فرخ آباد بخش مرکزی مشهد
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

َطراحی سایت شرکت تولیدی پوشاک نیما

وب سایت شرکت تولیدی پوشاک نیما در فرودین ۹۵ بهره برداری شد.

از مزیت های این وب سایت می توان کد نویسی از پایه (بدون نرم افزار مدیریت محتوا) بهینه سازی و واکنشگرا بودن را نام برد. مدت تحویل این وب سایت ۱۷ روز کاری بوده است که با توجه به کد نویسی از پایه این زمان فرصت کمی به شمار می رود.