َطراحی سایت شرکت تولیدی پوشاک نیما
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
طراحی سایت تبلیغاتی و فروشگاه سنگ مصنوعی
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

طراحی سایت دهیاری فرخ آباد بخش مرکزی مشهد

وب سایت دهیاری روستای فرخ آباد بخش مرکزی مشهد در فرودین ۹۵ بهره برداری شد. از مزیت های این وب سایت می توان کد نویسی از پایه (بدون نرم افزار مدیریت محتوا)، پنل مدیریتی آسان، بهینه سازی شده و واکنشگرا بودن را نام برد. مدت تحویل این وب سایت ۲۱ روز کاری بوده است که با توجه به کد نویسی از پایه این زمان فرصت کمی به شمار می رود.