فونت در  htmlبه صورت تگ های خطی قابل تعریف است تگی که برای تعریف فونت استفاده می شود

<font> …………………… </font>

درون این تگ میتوان ویژگی های زیر را اضافه کرد که عبارت اند از:

Id,face,dir,color,long,size,class

Font face : این عنصر برای ایجاد و تعریف خانواده ای از فونت ها و نسبت دادن آن به عبارت و متن می باشد.

 

<“font face=”Tahoma,Geneva,sans-serif”   dir=”rtl”   color=”#666666>

این یک متن جهت آزمایش نحوه ی تعریف فونت در  html است

</font>

ویژگی dir  در font html : برای مشخص کردن جهت نوشتاری حروف به کار می رود برای حروف از راست به چپ مثل زبان فارسی از مقادیر RTL و برای حروف از چپ به راست مثل زبان انگلیسی از LTR استفاده می شود این ویژگی در css با direction  تنظیم می شود

 

<“font face=”Arial,Helvetica,sans-serif”   dir=”rtl”   color=”#666666″  lang=”fa” size=”+1>

این یک متن جهت آزمایش نحوه ی تعریف فونت در  html است

</font>

درون تگ های html  استایل خطی را با قراردادن  style وتنظیم مقدار داخل آن تعریف می کنند تمام ویژگیهایی که در  cssقابل دسترسی هستند در داخل استایل خطی نیز قابل تعریف هستند

<“;font style=”font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif ;  direction:rtl ;   color:#333;  font size:14px;  display:block>

این یک متن جهت آزمایش نحوه ی تعریف فونت در  html است

</font>

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵

تعریف فونت در html

فونت در  htmlبه صورت تگ های خطی قابل تعریف است تگی که برای تعریف فونت استفاده می شود <font> …………………… </font> درون این تگ میتوان ویژگی […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

نوشتن کدهای css در html

به طور کلی به ۳ شکل می تونید از CSS برای تعیین شیوه نمایش تگها ، در میان کدهای HTML استفاده کنید : ۱ -استفاده از […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

Meta Tag ها

اطلاعاتی هستند که برای موتور های جستجوگر وب مانند گوگل و یاهو نوشته می شوند تا در هرچه بهتر ایندکس کردن(شاخص کردن) صفحات استفاده شوند استفاده […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵

فرم ها

بخش هایی هستند که ما در آن یکسری اطلاعات را نوشته و برای ثبت به database ارسال میکنیم .هر فرم نیاز به دو المنت دارد  action […]